Anatomiczna dwupęczkowa rekonstrukcja troczków rzepki (MPFL)

Rekonstrukcja troczków rzepki to technika operacyjna stosowana w przypadku niestabilności rzepki, nawrotowego lub nawykowego zwichnięcia rzepki oraz w niektórych sytuacjach nieprawidłowego ustawienia rzepki. Sytuacje te mogą być związane z wadami wrodzonymi stawu kolanowego lub wynikać w przebytego urazu. W wyniku niewydolności troczka rzepkowo- udowego przyśrodkowego (MPFL) dochodzi do epizodów niestabilności, podwichnięć lub zwichnięć rzepki. Szczegółowo  o chorobach stawu rzepkowo- udowego przeczytasz tutaj.

Technika anatomicznej dwupęczkowej rekonstrukcji więzadła rzepkowo-udowego przyśrodkowego (MPFL) Arthrex odtwarza prawidłowy przebieg więzadła oraz zapewnia stabilność rzepki zarówno w wyproście, jak i w zgięciu. Technika ta ogranicza ryzyko niestabilności pooperacyjnej, a właściwie przeprowadzona pozwala na szybką i efektywną rehabilitację.

Skuteczna rekonstrukcja więzadła rzepkowo-udowego przyśrodkowego (MPFL) zależy głównie od umiejscowienia przeszczepów w miejscu właściwym dla przyczepów troczka przyśrodkowego. Miejsce to określa się za pomocą specjalnego szablonu. Zapewnia ono równomierne rozłożenie napięcia w stawie rzepkowo-udowym w całym zakresie ruchu, zmniejszając ryzyko nadmiernego napięcia i przyparcia rzepki w stawie rzepkowo-udowym.

Jako przeszczep wykorzystuje się ścięgno mięśnia smukłego (m. gracilis). Jest to ścięgno niewielkiego mięśnia w zupełności wystarczające do zastąpienia troczka przyśrodkowego (MPFL). Pobrane ścięgno odbudowuje się na bazie zjawiska “jaszczurzego ogona” nie dając praktycznie dolegliwości związanych z pobraniem.

Do mocowania przeszczepów używane są biodegradowalne implanty SwiveLock® oraz biodegradowalna śruba interferencyjna BioComposite™

W przypadku wad złożonych stawu kolanowego zalecane jest stosowanie dodatkowych technik operacyjnych (np. osteotomia guzowatości piszczeli, medializacja guzowatości piszczeli, pogłębienie bloczka kości udowej i inne).

W przypadkach urazowego uszkodzenia troczka przyśrodkowego rzepki, zwłaszcza jeżeli zwichnięcie nastąpiło po raz pierwszy zaleca się naprawę uszkodzonego troczka MPFL w technice Internal Brace MPFL.

W wielowięzadłowych lub wielotkankowych uszkodzeniach dąży się do rekonstrukcji lub jeśli jest taka możliwość do naprawy (Internal Bracing) wszystkich uszkodzonych struktur jednoczasowo (np. więzadło krzyżowe przednie /ACL/, łąkotka, chrząstka stawowa)

MPFL
Anatomiczna dwupęczkowa rekonstrukcja troczków rzepki (MPFL) – Technika operacyjna:

 

 Anatomiczna dwupęczkowa rekonstrukcja troczków rzepki (MPFL)  Wybór przeszczepu

Jako źródło przeszczepu wykorzystywany jest najczęściej mięsień smukły (m. gracilis) ze względu na jego małe  rozmiary oraz odpowiednią wytrzymałość (średnica 4 mm, długość 18 cm)

 Anatomiczna dwupęczkowa rekonstrukcja troczków rzepki (MPFL) Przygotowanie rzepki

Wykorzystywane jest cięcie około 2 cm na jej przyśrodkowej powierzchni. Pod kontrolą RTG przygotowywane są dwa otwory średnicy 4,5 mm i głębokości 25 mm.

 Anatomiczna dwupęczkowa rekonstrukcja troczków rzepki (MPFL) Zamocowanie przeszczepu w rzepce

Oba końce przeszczepu wszczepiane są do rzepki za pomocą dwóch kotwic SwiveLock®

 Anatomiczna dwupęczkowa rekonstrukcja troczków rzepki (MPFL)  Wyznaczenie miejsca mocowania do kości udowej za pomocą RTG

Wyznaczenie właściwego miejsca przyczepu udowego MPFL do kości udowej jest krytycznie ważne dla biomechaniki rzepki w całym jej zakresie ruchu. Dokładnie określane jest ono z pomocą specjalnego szablonu pod kontrolą promieni RTG. Po oznaczeniu miejsca przyczepu udowego oznacza się go metalowym pinem

 Anatomiczna dwupęczkowa rekonstrukcja troczków rzepki (MPFL)  Przygotowanie odpowiedniej warstwy dla umieszczenia przeszczepu

Następnie przygotowuje się anatomiczną lożę dla przeszczepu więzadła rzepkowo-udowego przyśrodkowego we właściwej dla niego warstwie (patellofemoral layer)

 Anatomiczna dwupęczkowa rekonstrukcja troczków rzepki (MPFL) Przeciągnięcie i umieszczenie przeszczepu w odpowiedniej warstwie pomiędzy tkankami

Za pomocą nici umieszcza się przeszczepu troczka przyśrodkowego rzepki (MPFL) we właściwej warstwie anatomicznej.

 Anatomiczna dwupęczkowa rekonstrukcja troczków rzepki (MPFL) Zamocowanie przeszczepu MPFL

Po  wciągnięciu przeszczepu sprawdza się właściwe napięcie i izometrię troczka MPFL w całym zakresie ruchu stawu kolanowego. Nawierca się kość udową tworząc lożę o średnicy 6 mm i głębokości 23 mm, w której umieszczona zostanie śruba mocująca. Napina się przeszczep i zamocowuje na śrubie interferencyjnej BioComposite™