Rekonstrukcja chrząstki stawowej BioMatrix

Rekonstrukcja chrząstki stawowej BioMatrix™ Cartilage Repair to technika operacyjna stosowana w przypadku jałowej oddzielającej martwicy kostno-chrzęstnej (patrz tutaj: OCD, osteochondritis dissecans, uszkodzenie chrząstki stawowej). Zaproponowana przez amerykańską firmę Arthrex biomatryca pozwala na zastąpienie chorej tkanki specjalnym rusztowaniem. Przy udziale komórek macierzystych szpiku kostnego przekształca się ona we własną tkankę chrzęstną pacjenta oraz leżącą pod nią […]

Czytaj więcej Rekonstrukcja chrząstki stawowej BioMatrix

Szycie łąkotki – All-Inside Arthrex Meniscal Cinch

Nowoczesne leczenie łąkotek streszcza się dziś w doktrynie “save the meniscus”, czyli dążenia do uratowania jak największej części uszkodzonej łąkotki. Dzięki nowym technologiom medycznym możemy zaproponować pacjentom po urazach leczenie naprawcze (szycie, komórki macierzyste, techniki opłaszczania. itd.). Leczenie to pozwala odtworzyć warunki zbliżone do prawidłowej anatomii zamiast usuwać uszkodzone części łąkotki. Dla najlepszego efektu istotna […]

Czytaj więcej Szycie łąkotki – All-Inside Arthrex Meniscal Cinch

Augmentacja więzadła poboczengo piszczelowego (MCL Internal Brace™)

Augmentacja, czyli wzmocnienie to pierwotna naprawa uszkodzonego więzadła pobocznego piszczelowego. Wykonuje się ją przezskórną, małoinwazyjną techniką za pomocą 2mm taśmy FiberTape® , która łączy oba końcowe przyczepy uszkodzonego więzadła pobocznego za pomocą kotwic SwiveLock®. Leczenie to wzmacnia uszkodzone więzadło poboczne, pozwalając na jego prawidłowe wygojenie. Pozwala również na szybkie rozpoczęcie rehabilitacji. Metodę tę stosuje się […]

Czytaj więcej Augmentacja więzadła poboczengo piszczelowego (MCL Internal Brace™)

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL – metody

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego polega na  zastąpieniu uszkodzonej tkanki więzadła ścięgnem pobranym od pacjenta (autograft) lub od dawcy (allograft). Cała procedura jest wykonywana artroskopowo (patrz tutaj artroskopia). Podczas artroskopii wykonywane są kanały kostne w kości piszczelowej i udowej pozwalające na umocowanie w nich przygotowanego ze ścięgna przeszczepu. Możliwości technicznych przygotowania kanałów kostnych jest wiele. Tu […]

Czytaj więcej Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL – metody

Anatomiczna dwupęczkowa rekonstrukcja troczków rzepki (MPFL)

Rekonstrukcja troczków rzepki to technika operacyjna stosowana w przypadku niestabilności rzepki, nawrotowego lub nawykowego zwichnięcia rzepki oraz w niektórych sytuacjach nieprawidłowego ustawienia rzepki. Sytuacje te mogą być związane z wadami wrodzonymi stawu kolanowego lub wynikać w przebytego urazu. W wyniku niewydolności troczka rzepkowo- udowego przyśrodkowego (MPFL) dochodzi do epizodów niestabilności, podwichnięć lub zwichnięć rzepki. Szczegółowo […]

Czytaj więcej Anatomiczna dwupęczkowa rekonstrukcja troczków rzepki (MPFL)

Reinsercja więzadła krzyżowego przedniego metodą Internal Brace ACL – wyniki leczenia

Standardowym leczeniem uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego jest rekonstrukcja ACL z użyciem przeszczepów. Polega ona na usunięciu własnego, uszkodzonego więzadła i zastąpieniu go przeszczepem ścięgien, bez próby naprawy zerwanego więzadła. Dzieje się tak pomimo faktu, że w większości przypadków uszkodzona tkanka ma potencja do wygojenia się, zwłaszcza jeżeli leczenie operacyjne zostanie przeprowadzone w przeciągu sześciu tygodni […]

Czytaj więcej Reinsercja więzadła krzyżowego przedniego metodą Internal Brace ACL – wyniki leczenia

Internal Brace ACL – Technika Operacyjna

Internal Brace ACL – Technika Operacyjna      Przygotowanie artroskopowych dojść operacyjnych z użyciem specjalnych kaniuli, żeby zapewnić sprawną operację  Przewiercenie kości piszczelowej z użyciem 4.5mm wiertła  Nawleczenie urządzenia Fiber Stick na więzadło krzyżowe przednie w jego piszczelowej części  Przeszycie tkanki więzadła krzyżowego przedniego użyciem specjalnego narzędzia Scorpion i nowoczesnej nici FiberSnare  Wyciągnięcie obu nici […]

Czytaj więcej Internal Brace ACL – Technika Operacyjna

Metoda reinsercji więzadła krzyżowego przedniego (ACL Internal Brace)

Naprawa więzadła krzyżowego przedniego (ACL Internal Bracing) to metoda leczenia operacyjnego, która w nowoczesny sposób pozwala zachować zerwane więzadło bez przeszczepu! Proponowana przez amerykańską firmę Arthrex technika przyszycia oderwanego więzadła krzyżowego przedniego jest z powodzeniem stosowana u wybranych pacjentów. Nie wymaga ona wycinania uszkodzonego więzadła, pobierania przeszczepów własnych ścięgien lub innych tkanek dawcy. Polega na […]

Czytaj więcej Metoda reinsercji więzadła krzyżowego przedniego (ACL Internal Brace)

Artroskopia-bezpieczny zabieg

Co to jest artroskopia? Artroskopia jest procedurą operacyjną  wykonywaną przez lekarza ortopedę, aby uzyskać widok wnętrza stawu, zdiagnozować, a także wyleczyć problem wewnątrzstawowy. Nazwa pochodzi z języka greckiego i oznacza “zajrzeć do stawu”.Podczas zabiegu artroskopowego ortopeda wykonuje małe nacięcia na skórze pacjenta, a następnie przez te nacięcia wprowadza do stawu narzędzia o grubości mniejszej niż […]

Czytaj więcej Artroskopia-bezpieczny zabieg