Internal Brace ACL – Technika Operacyjna

Internal Brace ACL – Technika Operacyjna

 

 

 Przygotowanie artroskopowych dojść operacyjnych z użyciem specjalnych kaniuli, żeby zapewnić sprawną operację
internal barce ACL  Przewiercenie kości piszczelowej z użyciem 4.5mm wiertła
(ACL Internal Bracing  Nawleczenie urządzenia Fiber Stick na więzadło krzyżowe przednie w jego piszczelowej części
Internal Brace ACL  Przeszycie tkanki więzadła krzyżowego przedniego użyciem specjalnego narzędzia Scorpion i nowoczesnej nici FiberSnare
 Wyciągnięcie obu nici ze stawu kolanowego
Nakłucie miejsca przyczepu więzadła krzyżowego przedniego do kości udowej, aby umożliwić wypływ komórek macierzystych szpiku kostnego, wspomagającego gojenie tkanek
Internal Brace ACL  Przewiercenie kości udowej dokładnie w miejscu oderwania od niej więzadła krzyżowego przedniego.
Internal Brace ACL – Technika Operacyjna  Przeprowadzenie obu nici przez kość udową
ACL Internal Bracing  Za pomocą wcześniej przewleczonych nici wciąga się konstrukt złożony z TightRope RT oraz FiberTape. Stanowić one będą wzmocnienie taśmą naprawionego więzadła.  Zostanie on zaczepiony o kość udową.
ACL Internal Bracing  Przygotowanie loży do zamocowania taśmy FiberTape do kości piszczelowej oraz implantacja  za pomocą śruby 4.75mm SwiveLock
ACL Internal Bracing  Zamocowanie przyszytego więzadła krzyżowego przedniego do części udowej  TightRope RT