Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL – metody

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego polega na  zastąpieniu uszkodzonej tkanki więzadła ścięgnem pobranym od pacjenta (autograft) lub od dawcy (allograft). Cała procedura jest wykonywana artroskopowo (patrz tutaj artroskopia). Podczas artroskopii wykonywane są kanały kostne w kości piszczelowej i udowej pozwalające na umocowanie w nich przygotowanego ze ścięgna przeszczepu.

Możliwości technicznych przygotowania kanałów kostnych jest wiele. Tu skoncentrujemy się tylko na przykładowej i polecanej “All-inside”, czyli wszystko w środku. Jest ona całkowicie artroskopowa, minimalnie inwazyjna i pozwala uniknąć rozległego wiercenia kanałów kostnych. Zmniejsza to uraz operacyjny, pooperacyjne odczuwanie bólu, pozwala uzyskać lepsze wyniki leczenia oraz  skraca okres rehabilitacji.

Rekonstrukcję więzadła krzyżowego przedniego wykonuje się w przypadku braku wskazań do wykonania procedury naprawy więzadła krzyżowego przedniego, tzn. reinsercji (patrz: Internal Brace). Z reguły są to sytuacje gdy uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego rozpoznano zbyt późno, czyli po trzech miesiącach od urazu oraz u pacjentów, których typ uszkodzenia nie nadaje się do reinsercji więzadła krzyżowego (naprawy ACL). Wyjątkiem jest sytuacja w której doszło do uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego przed trzema miesiącami, ale nie uległo ono zanikowi. Dzieje się tak w przypadku przyrośnięcia więzadła krzyżowego przedniego do więzadła krzyżowego tylnego. Szerzej o diagnostyce i kwalifikacji do zabiegu reinsercji ACL przeczytasz tutaj.

Operacja rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego wykonywana jest w znieczuleniu podpajęczynówkowym (“od pasa w dół”). Po znieczuleniu kończyna jest całkowicie niebolesna. Cały zabieg rekonstrukcji jest bezkrwawy, ponieważ na udo zakładana jest opaska napompowana pod ciśnieniem, tak jak mankiet do mierzenia ciśnienia.

Technika operacyjna rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego TIGHTROPE® ATTACHABLE BUTTON SYSTEM All-inside:

Technika operacyjna rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego
Zalety TIGHTROPE® ATTACHABLE BUTTON SYSTEM:

  1. Pewne i mocne zamocowanie przeszczepu do kości o lepszej charakterystyce niż z użyciem śruby interferencyjnej
  2. Całkowity kontakt kości z przeszczepem umożliwiający gojenie i wrastanie przeszczepu na całej długości
  3. Możliwość ponownego napięcia przeszczepu po kilkukrotnej próbie ruchu w stawie kolanowym po pierwotnym umocowaniu (“dostrojenie”)
  4. Różne rozmiary buttonów ABS umożliwiają rekonstrukcję tą techniką również w przypadku  operacji rewizyjnych z wcześniejszym całkowitym przewierceniem kanałów

Pobranie przeszczepu

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego

Z reguły do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego wystarczy ścięgno mięśnia półścięgnistego (m. semitendinosus). Złożone na czworo osiąga wystarczającą grubość i wytrzymałość. Pobranie tylko jednego ścięgna pozwala zmniejszyć do minimum skutki uboczne, takie jak pooperacyjny ból i osłabienie siły mięśniowej.

W niektórych sposobach rekonstrukcji wymagane jest pobranie dwóch ścięgien (tj. m. półścięgnistego i m. smukłego). Ma to miejsce np. w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego metodą dwupęczkową lub jednopęczkową anatomiczną z użyciem piszczelowej śruby interferencyjnej.

Pobrane ścięgna odbudowują się na bazie zjawiska “jaszczurzego ogona” dając niewielki dolegliwości związanych z pobraniem.

Ścięgno po wypreparowaniu pobiera się za pomocą specjalnej pętli z niewielkiego nacięcia (1,5 cm)  na przednio- przyśrodkowej powierzchni piszczeli poniżej stawu kolanowego.

 Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego Lokalizacja kanału piszczelowego
 Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL Utworzenie kanału piszczelowego oraz udowego z użyciem narzędzia  Short FlipCutter (tylko od strony stawu bez całkowitego przewiercania kości)
 Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL Przeciąganie nici prowadzących przeszczep przez odpowiednie kanały
 Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL Umieszczenie przeszczepu we wcześniej przygotowanych kanałach kostnych kości udowej
 Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL Umieszczenie przeszczepu we wcześniej przygotowanych kanałach kostnych kości piszczelowej
 Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL Zainstalowanie guzika ABS Button
 Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL  

  1. Napięcie przeszczepu do oczekiwanej sztywności
 Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL Zawiązanie dodatkowych węzłów zabezpieczających

 

Po wykonaniu całej procedury na cztery rany długości około 0,5 cm zakładane są pojedyncze szwy, a kończyna zabezpieczana jałowym opatrunkiem.

Pooperacyjnie staw kolanowy zabezpieczany jest ortezą z regulowanym kątem zgięcia.

Poruszanie jest możliwe po ustąpieniu znieczulenia, a rehabilitacja już od dnia następnego.